Om Kasperskolerne

Kasperskolen er et tilbud for elever med autismespektrumforstyrrelser / ADHD, SAMT et behandlingstilbud for elever med socio- emotionelle vanskeligheder.

Kasperskolen er helhedstilbud, hvilket vil sige at der er et integreret undervisnings- og fritidstilbud.

Skolens arbejde og mål bygger på fire principper:

  • Vi ønsker at skabe sammenhæng og helhed i elevernes hverdag, så de får optimale muligheder for at udvikle deres sociale adfærd, deres færdigheder og deres kundskaber.

  • Vi ønsker at have forældrene med i et ligeværdigt samarbejde, så vi kan udveksle viden og erfaringer om elevernes måde at fungere på, og deres muligheder for at udvikle sig.

  • Vi samarbejder med andre faggrupper og institutioner, om at sikre kontinuitet mellem pædagogisk metode og praksis både i skole og fritid.

  • Vi drager omsorg for hver enkelt elev og medarbejder.

Hvis du vil vide mere om Kasperskolen, er du velkommen til at kontakte leder Merete Trier Frederiksen på tlf: 44 77 62 63 eller Marianne Wogensen på tlf: 44 77 62 67

Adresse:

Kasperskolen
Baltorpvej 18
2750  Ballerup

Tlf: 44 77 62 61
E-mail: [email protected]

Find skolen på Google maps

EAN nr. 57 98 001 480 895