Kasperskolernes målgruppe
 
Kasperskolernes målgrupper, er elever som er berettiget til vidtgående specialundervisning iht. Folkeskolelovens §20.2.
Målgruppen på Kasperskolen er normalt begavede elever med ADHD eller en autismespektrumsforstyrrelse.
 
Målgruppen på Lautrup er normalt begavede elever med socio- emotionelle vanskeligheder
 
Børn med andre vanskeligheder som er behandlingskrævende er ikke målgruppen.
 

Elever med autisme og Aspergers syndrom har særlige vanskeligheder med:

  • kontakt
  • kommunikation
  • forestillingsevne og leg
  • social adfærd

Elever med ADHD (DAMP) er præget af:

  • hyperaktivitet
  • impulsivitet
  • opmærksomhedsforstyrrelser

Elever med socio- emotionelle vanskeligheder har især problemer med:

  • adfærd
  • kontakt
  • trivsel