Sundhedpleje på Kasperskolerne
 
 
Sundhedsplejerske Anne Thrane
Tlf. 44 77 38 63
Træffetid: Mandag kl. 8 - 13
 
Sundhedsplejen og skolelægen udgør den Kommunale sundhedstjeneste, hvor formålet i skolen er at styrke børn og unges sundhed og trivsel.
 
Sundhedsplejens tilbud er en kombination af samtale, funktionsundersøgelser (syns- og høreprøver) og undervisning. Rygeforebyggelses-, pubertets- og seksualundervisning tilrettelægges efter aftale med de relevante teams.
 
Alle skolestartere og udskolingselever får tilbudt en sundhedssamtale og undersøgelse hos sundhedsplejersken. Efter behov har sundhedsplejersken kontakt til børn og unge på de øvrige klassetrin. Samtalerne tager udgangspunkt i områder, der er aktuelle for barnet eller den unge i forhold til deres egen sundhed og udvikling. Hvis sundhedsplejersken i sit arbejde møder et barn, der viser tegn på sygdom eller dårlig trivsel, kontaktes hjemmet. Samarbejde med hjemmet vægtes højt.
 
Sundhedsplejersken samarbejder med skolens ledelse og personale, skolepsykolog og andre, og med lægen, der er tilknyttet den kommunale sundhedstjeneste i Ballerup. Drøftelserne vedrørende det enkelte barn sker med samtykke fra forældrene.